Personal Data

Information om behandlingen av personuppgifter om arbetssökande hos Xtra-Bemanning AS (med varumärket Xtra-Bemanning).

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss i Xtra-Bemanning AS när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

Vad gör vi med dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Xtra-Bemanning AS och av personer som arbetar med rekrytering. Xtra-Bemanning AS är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen. Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål, profilering (dvs. en analys av dig som sökande för att kommunicera med dig på bästa sätt) samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.
För att försäkra oss om att du inte förekommer på sidor med innehåll som strider mot gällande lagstiftning eller med t.ex. rasistiskt innehåll så kommer vi att göra en bakgrundskontroll genom att göra en enkel sökning på ditt namn på Google. Det finns ingen möjlighet att söka jobb hos Xtra-Bemanning AS om man inte godtar denna behandling av personuppgifter.
Har du frågor om jobbprocessen eller CV-databasen kan du vända dig till oss på post@xtrabemanning.no eller rex@xtrabemanning.no: eller vårt externa dataskyddsansvarig Rex Ajieh. Du kontaktar honom via +47 986 63 426.
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Xtra-Bemanning AS berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen, och i vissa fall samtycke. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att förstöras. Om du har lämnat ditt samtycke till att informationen lagras även efter att tiden för överklagande har löpt ut, kan informationen lagras under så lång tid som du har samtyckt till. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Varifrån hämtas personuppgifterna?

De uppgifter du själv fyller i på webbplatsen, ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Vissa uppgifter anses som känsliga uppgifter t.ex uppgifter om etniskt ursprung. Var därför noga med vilken typ av uppgifter du lämnar till oss i t.ex. ditt personliga brev, då även dessa sparas. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.

Dina rättigheter

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i Xtra-Bemanning AS rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till Xtra-Bemanning AS, Odelsvegen 11, 2063 Jessheim. Märk kuvertet med ”Dataskyddsombudet”. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy.

https://www.xtrabemanning.no/wp-content/uploads/2019/10/logo_footer.png

Odelsvegen 11
2063 Jessheim, Norway
Hours: Mon-Fri 8am – 5pm

Email: post@xtrabemanning.no

All rights reserved 2019.