Hva kan vi tilby deg?

Vi gjør jobben for deg

Vi i XB har gleden av å tilby våre tjenester. XB har egne ansatte og formidler faglært personell til markedets desidert beste priser og betingelser. Via oss får dere tilgang til høy fagkompetanse, og kan samtidig kutte ned på utgiftene knyttet til bemanning. Vi har høyt fokus på kvalitet og samarbeid, og har som mål å bidra til å styrke dere ved å gi dere direkte tilgang til høyt kompetente medarbeidere gjennom vår bemanning. Dette er medarbeidere som er kvalitetssikret av oss og som har som mål å innfri deres forventninger til den rette kandidaten. Våre medarbeidere har bred erfaring fra arbeid med utsatte barn og ungdom, og kjenner til hvilke utfordringer og hvilket ansvar som er knyttet til dette arbeidet. XB ønsker å bidra til at dere alltid kan være trygge på at dere møter oppdragsgivers krav til rett bemanning i det enkelte tiltak.

Vi hjelper deg med alt av ekstra arbeid

XB har egne ansatte og våre timespriser dekker alle kostnader i forbindelse med arbeidet forbundet med utleien. Herunder lønn, sosiale kostnader som feriepenger, yrkesskadeforsikring og eventuell sykelønn, arbeidsgivers andel av folketrygden med mer. XB garanterer at våre medarbeidere får lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med arbeidsmiljølovens likebehandlingsregler § 14-12 a, og  forplikter oss til å følge gjeldene tariffavtaler.

Hos oss får dere:
  • Rask rekruttering
  • Markedets beste priser / betingelser
  • Økt kostnadskontroll ved fravær
  • Høyere fagkompetanse
https://www.xtrabemanning.no/wp-content/uploads/2019/10/logo_footer.png

Odelsvegen 11
2063 Jessheim, Norway
Hours: Mon-Fri 8am – 5pm

Email: post@xtrabemanning.no

All rights reserved 2019.