Vår rekrytteringsprosess

Vi ønsker at finne rett personell som skal representere oss og deg som kunde for at ge best resultat.
1. Jobbprofilering

Før oppdraget påbegynnes, opprettes en kravprofil. Denne beskriver type erfaring og utdanning det søkes etter, samt hvilke arbeidsoppgaver som skal dekkes. Dere som kunde fyller ut kravprofilen etter egne ønsker og behov. Vi er behjelpelige i denne prosessen.

2. Annonsering og søk

Når kravprofilen er klar, går vi ut med en annonse. Denne er spesifikt designet ut fra deres ønsker og behov. Vi benytter oss av de markedsføringskanalene som vi mener er mest hensiktsmessige for å finne best egnet kandidat for oppdraget.

3. Telefonintervju

Vi kontakter alltid våre kandidater via telefon i første fase. Vi snakker om de overordnede betingelser i arbeidet og kandidatens relevante kvaliteter, før vi eventuelt går videre i intervjuprosessen

4. Intervju

Steg 2 er et intervju hvor kandidaten, ansvarlig rekrutterer samt annen representant fra oss er representert. Intervjuet gjøres med utgangspunkt i våre interne intervjuprosedyrer, samt kravspesifikasjonen. Vi vurderer alltid våre kandidater med hensyn på personlig egnethet, samt motivasjon og drivkraft for å søke på aktuelle stillingsannonser.

5. Rutiner

Vi har egne prosedyrer for å sikre at nødvendig dokumentasjon mottas og godkjennes. Dette innebærer blant annet plettfri vandelsattest og minst to godkjente referanser.

6. Registrering i systemet

Vi registrerer kandidaten i vår database om han/hun passerer alle ovennevnte trinn uten anmerkninger. Kandidaten er nå tilgjengelig for å kunne ta oppdrag.

https://www.xtrabemanning.no/wp-content/uploads/2019/10/logo_footer.png

Odelsvegen 11
2063 Jessheim, Norway
Hours: Mon-Fri 8am – 5pm

Email: post@xtrabemanning.no

All rights reserved 2019.