Søker du personell?

Xtra-Bemanning i dag jobber for å finne riktig stab for de riktige tiltakene. Vi har bred erfaring innen helse og omsorgssektoren der vi plukker ut ansatte vi anser som egnede. La oss slippe til og gjøre en forskjell i din bedrift! Vi jobber målrettet og ser ingen begrensninger i bemanning.
I dag har vi en personalbank som består av:
  • Sosionomer
  • Atferdsforskere
  • Spes. Pedagoger
  • Behandlingspedagoger
  • Barnevernspedagoger
  • Miljøarbeider
  • Nattevakter

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby så ta kontakt med oss her – ta kontakt i dag

https://www.xtrabemanning.no/wp-content/uploads/2019/10/logo_footer.png

Odelsvegen 11
2063 Jessheim, Norway
Hours: Mon-Fri 8am – 5pm

Email: post@xtrabemanning.no

All rights reserved 2019.