Vi har rett medarbeider for dere!

Rekruttering og bemanning for helse- og omsorgssektoren

Vi har rett medarbeider for dere!

Rekruttering og bemanning for helse- og omsorgssektoren

Vi har rett medarbeider for dere!

Rekruttering og bemanning for helse- og omsorgssektoren

Vi har rett medarbeider for dere!

Rekruttering og bemanning for helse- og omsorgssektoren

Om oss

Informasjon om bedriften og vår rekrutteringsprocess

Våre verdier

Her kan du lese om våre verdier som vi står for og jobber med for å sikre et godt samarbeid

For kunder

Treng du kvalifisiert medarbeidere for tiltaket ditt, ta kontakt med oss og ta del av vår personell bank

Trenger du arbeid?

Bli en i laget, send inn ditt CV i dag

Les mer om vårt samarbeid med Sverige og hvordan du kan få tilgang til en helt nytt marked

https://www.xtrabemanning.no/wp-content/uploads/2019/09/flag2.png
Les mer om vårt samarbeid med nabolandet Sverige og hvordan du kan få tilgang til en helt ny marknad med medarbeidere

Vi tar sikte på å bli det ledende bemanningsselskapet i Norge

https://www.xtrabemanning.no/wp-content/uploads/2019/10/logo_footer.png

Odelsvegen 11
2063 Jessheim, Norway
Hours: Mon-Fri 8am – 5pm

Email: post@xtrabemanning.no

All rights reserved 2019.