Vi har rett medarbeider for dere!

Rekruttering og bemanning for helse- og omsorgssektoren

Vi har rett medarbeider for dere!

Rekruttering og bemanning for helse- og omsorgssektoren

Vi har rett medarbeider for dere!

Rekruttering og bemanning for helse- og omsorgssektoren

Vi har rett medarbeider for dere!

Rekruttering og bemanning for helse- og omsorgssektoren

Om oss

Informasjon om bedriften og vår rekrutteringsprocess

Våre verdier

Her kan du lese om våre verdier som vi står for og jobber med for å sikre et godt samarbeid

For kunder

Treng du kvalifisiert medarbeidere for tiltaket ditt, ta kontakt med oss og ta del av vår personell bank

Trenger du arbeid?

Bli en i laget, send inn ditt CV i dag

Les mer om vårt samarbeid med Sverige og hvordan du kan få tilgang til en helt nytt marked

https://www.xtrabemanning.no/wp-content/uploads/2019/09/flag2.png
Les mer om vårt samarbeid med nabolandet Sverige og hvordan du kan få tilgang til en helt ny marknad med medarbeidere

Kontakt oss